Tag: อสังหาริมทรัพย์

แนวโน้นอสังหาริมทรัพย์

March 28, 2016 homeideadesigns Comments Off on แนวโน้นอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้นอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ (Immovable Property) นับว่ามีความสำคัญอย่างมากกับนักธุรกิจ  นักลงทุน  หรือบุคคลทั่วไป  เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้สำหรับการลงทุนทำธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมากมาย อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็นทรัพย์สินที่นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มีความต้องการที่จะถือครองเพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้มีราคามากขึ้น  จะได้ทำกำไรได้อย่างมาก หรือจะใช้เพื่อตั้งบริษัท  ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าต่างๆ เพื่อธุรกิจ และบุคคลทั่วไปก็อยากที่จะครอบครองในระยะยาวเพื่อเป็นทรัพย์สินที่จะให้ความมั่นคงในอนาคตอย่างดี  หรือซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยกับครอบครัว   แต่อสังหาริมทรัพย์มีอยู่หลายอย่างที่เราจะถือครองตามกฎหมาย  อย่างเช่นที่ดิน  อาคาร ตึกแถว คอนโดมิเนียม หรือ บ้านที่เป็นแบบต่างๆ อย่างบ้านหลังเดี่ยว  บ้านแฝด  บ้านทาวเฮาส์   ซึ่งแต่ละอย่างก็มีความแตกต่างกันที่นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป จะลงทุนมาทำอะไรได้บ้าง  หรือซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยก็ตาม  ต้องศึกษาให้ดีเพื่อทราบแนวโน้นราคาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ  ในแต่ละพื้นที่   เมื่อ 10  ปีที่ผ่านมาแนวโน้นของอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีราคามากขึ้น  ด้วยการที่ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก  ทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นมาตาม  รวมไปถึงตึกสูง อาคาร  ที่อยู่อาศัยก็เริ่มขยับตัวสูงขึ้นด้วย  เป็นไปตามลักษณะของสังคมที่มีความเป็นเมืองมากขึ้น (Urbanization) ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีทำให้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มีราคามากขึ้นด้วย    นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปก็ควรที่จะต้องติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมือง  ตามเส้นทางของถนน   หรือในที่ชนบท  เพราะว่าแต่ละที่จะมีราคาตามแนวโน้นของความเจริญในด้านต่างๆ  ซึ่งในเขตเมืองก็จะมีราคามากกว่า  ยิ่งในกรุงเทพมหานครด้วยแล้วยิ่งแพงมาก  แต่ก็ต้องมาดูว่าอยู่เขตใด  ถ้าเป็นแหล่งธุรกิจก็จะมีราคา  หรือใกล้รถไฟฟ้าก็มีราคาสูงขึ้นไปอีก การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญทำให้อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมีราคาสูงขึ้น  ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดศูนย์ของภูมิภาคอาเซียน    ทำให้มีนักธุรกิจ  นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน  ตึกสูง  คอนโดมิเนียม และบ้าน  ต่างมองเห็นโอกาสของการลงทุนในประเทศไทย  ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน  โดยประเทศไทยได้วางโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม อย่างเช่น เส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง  โครงรถไฟรางคู่ให้มีเพิ่มมากขึ้น    เส้นทางด่วนยกระดับต่างๆ  เส้นทางคมนาคมทางบกอย่างมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมต่อไปที่เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและยังจะนำไปสู่เส้นทางคมนาคมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา  เช่นประเทศเมียนม่าร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา  จากประเทศดังกล่าวประเทศไทยก็ยังมองไปถึงประเทศจีน  และประเทศอินเดีย  ที่เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่  ที่ประเทศไทยเราสามารถที่จะขนส่งสินค้าต่อเนื่องไปยังประเทศนั้นๆ ได้ ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกยิ่งขึ้น   และยังมีการโครงการสร้างท่าเรือ  มีการขยายท่าเรือที่มีอยู่แล้ว  ยังรวมไปถึงการขยายสนามบินให้มีความสะดวกมากขึ้น  เพื่อการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อสังหาริมทรัพย์จึงเป็นทรัพย์สินที่น่าลงทุนทั้งในระยะสั้น  อย่างเช่นการซื้อที่ดินเพื่อมาทำการก่อสร้างบ้านจัดสรร  คอนโดมิเนียม  อาคารชุด  ตึกสำนักงาน  เพื่อขาย และให้เช่า  หรือการถือครองระยะกลางเพื่อการลงทุนพัฒนาที่ดิน   […] Read more →

Scroll to Top