การจัดสวน สไตล์บ้านญี่ปุ่น หลายแบบ

January 27, 2014 homeideadesigns No comments
ชมไอเดีย ตัวอย่าง การจัดสวน สไตล์ ญี่ปุ่น (Japanese Garden) สวยงามมากกว่า 28 แบบ ซึ่งเป็นการจัดตกแต่งสวนสไตล์เอเชีย ในแบบฉบับของญี่ปุ่น ที่นำเอาวัฒนธรรม ปรัชญาแนวคิดมาอยู่ใน การจัดสวน ทำให้สวนเป็นที่พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ปล่อยวางจากโลกภายนอก เชื่อมคนให้เข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
การจัดสวน สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Garden) แบบใกล้ชิดติดบ้าน ดูเชื่อมโยงเข้าหากัน ทำให้บ้านเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีบรรยากาศของความสงบร่มรื่น
การจัดสวน สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Garden) มีการนำพระพุทธรูปปางสมาธิ มาจัดตกแต่งสวน ทำให้สวนดูสงบ ปล่อยวาง นอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังให้บรรยากาศของการศรัทธา ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้อยู่ในกรอบในศีลได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณบทความดีๆเกี่ยวกับการ ตกแต่งสวน จาก : Homegang
และภาพประกอบบทความเกี่ยวกับการ ตกแต่งสวน จาก : decoist

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to Top
image