การเกษตร

ห่มดิน การเลี้ยงดิน ให้ดินดูแลพืช แนวพระราชดำริใน ร.9

ดิน คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญต่อสิ่งมี ชี วิ ตเป็นอย่างมาก เพราะรดิน คือ ที่อยู่อาศัย คือ แหล่งสร้างอาหาร อีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ซึ่งถือได้ว่า ดินเป็นทรัพยากรพื้นฐาน

การเกษตรที่ เป็นมิตรกับ ธรรมชาติ และการเกษตรที่ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดูแลดิน เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ดินของเรามีคุณภาพที่ดี

การ ห่มดิน เรียกอีกอย่างว่า การ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง ใบไม้ หรือ หญ้าแห้ง ตามด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการให้อาหารแก่ดิน แล้วดินที่ได้รับการบำรุง ก็จะปล่อยอาหารกลับมาให้พืชของเรา โดยกระบวนการย่อย ส ล ายของจุลินทรีย์ ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า  “การเลี้ยงดิน ให้ดินดูแลพืช”

ขั้นตอนการ ห่มดิน

1.นำฟาง ใบไม้ หรือ หญ้าแห้ง มาคลุมรอบโคนต้นไม้ โดยเว้นให้1 คืบ จากโคนต้นไม้ ให้มีความหนา ประมาณ 1 ฟุต โดยการโรยให้เป็นวงกลม จากนั้นโรยด้วยปุ๋ยคอกบาง ๆ และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ

2.การห่มดิน ให้กับดินใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ก่อนทำการเพาะปลูก นำฟาง ใบไม้ หรือ หญ้าแห้ง มาคลุมรอบโคนต้นไม้ โดยเว้นให้1 คืบ จากโคนต้นไม้ ให้มีความหนา ประมาณ 1 ฟุต โดยการโรยให้เป็นวงกลม จากนั้นโรยด้วยปุ๋ยคอกบาง ๆ และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำเข้มข้น สัดส่วน 1 : 10

การ “ห่มดิน” จะทำให้ดินกลับมาอถดมสมบูรณ์

ประโยชน์ของการห่มดิน

1.สร้างอยู่อาศัยให้กับ จุ ลิ น ท รี ย์

2.กักเก็บความชื้นได้ดี

3.เมื่อย่อย ส ล าย จะกลายเป็นฮิวมัส ซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืช

โดย แจกแบบบ้าน.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *